Nieuws

‘Het gaat er niet om wat je bent maar wie je bent’

Met alle recente veranderingen in de kinderopvang, zag jongste Tweede Kamerlid Rens Raemakers (D66) een goede aanleiding om op donderdag 28 februari een werkbezoek te brengen aan Tilburg. Maar liefst drie (kinderopvang)locaties werden met een bezoek vereerd.


Verbinding
Gelegen tussen de spoedeisende hulp van het ziekenhuis en de fietsenstalling van het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis ligt Kinderdagverblijf Leijpark. Verscholen maar meer levendig en verbonden met haar partners dan ooit. Dat blijkt wanneer Tweede Kamerlid Rens Raemakers binnenstapt. Diezelfde ochtend nog hebben leerlingen van OC Leijpark de tuin van het kinderdagverblijf volledig op orde gemaakt. “We zijn dan wel een op zichzelf staande vestiging maar zoeken meer dan ooit de verbinding met onze partners“, aldus Ans Raaijmakers, directeur van Kinderdagverblijf Leijpark.

Breed toegankelijk
Wethouder Marcelle Hendrickx is deze ochtend ook aangeschoven. In de afgelopen tijd is er veel veranderd in de kinderopvangbranche. De nieuwe wet IKK is van kracht gegaan. Daarin zijn verschillende zaken vastgelegd met betrekking tot kwaliteitseisen in de kinderopvang, onder andere een gewijzigde groepsgrootte en -samenstelling. Dat laatste moet in goede verhouding staan tot het aantal pedagogisch medewerkers op de groep.

Vanaf 2018 zijn peuterspeelzalen en kinderopvang samen gegaan waardoor peuters nu overal in de stad terecht kunnen, ongeacht of ouders werken of niet. Allemaal ontwikkelingen waar de gemeente uiteraard nauw bij betrokken is geweest. “Het zou eigenlijk normaal moeten zijn dat je kind naar de kinderopvang gaat”, aldus Marcelle. “Een divers aanbod bieden en ouders keuzemogelijkheden geven, is daarin belangrijk. We willen graag alle ouders en kinderen bereiken.”

Passie
Rens is met name nieuwsgierig hoe de aanwezigen vinden dat de overheid het doet. Ans haalt het Scandinavische model als voorbeeld aan. In die landen is het gebruikelijk dat alle kinderen van 1 tot 6 jaar de kinderopvang bezoeken. Pas op zesjarige leeftijd start een kind aan de basisschool. “Al spelend leren de kinderen zo veel”, geeft ze aan. In die eerste jaren leg je de basis voor een kind.”

Berrie Kolmans, directeur van cultuur-BSO Monopole, is ook aanwezig voor de muzikale noot maar bovenal ook om aan te geven dat passie zo belangrijk is in het werken met en kijken naar kinderen. “Het gaat er niet om wat je bent maar wie je bent”, geeft hij aan. Hij sluit af met het BSO-lied dat hij samen met zijn BSO-kinderen heeft gemaakt en wat inmiddels een lijflied is geworden.

Overheerlijke lunch
Daarna is het tijd voor een bezoek aan Onderwijscentrum Leijpark (OC Leijpark). De locatie telt inmiddels 400 leerlingen, is een echte streekschool en in korte tijd behoorlijk gegroeid. Twee van de leerlingen hebben een heerlijke lunch voorbereid voor de bezoekers. Tijdens de lunch en aansluitende rondleiding gaat directeur Harry Hoekjen vooral in op recente ontwikkelingen in de Wmo en Jeugdwet. Samen met de gemeente is hij met een pilot gestart om indicaties voor leerlingen sneller geregeld te krijgen. Om zo ouders te ontzorgen en het papierwerk te verminderen. “Minder versnippering zorgt ervoor dat we de continuïteit in de klas zo veel mogelijk kunnen waarborgen.”  

Een goede start
Volgende stop is de locatie van Kindercrèche Zuid aan de Tafelbergstraat, een vrij grote locatie met in totaal zeven groepsruimtes. “Onze belangrijkste missie is het meegeven van een goede start aan kinderen”, vertelt Dennis van Trier, één van de directeuren. “We vinden het belangrijk dat we ouders van alle kinderen bereiken.” Rens vraagt zich af of het vragen van een kleine bijdrage aan ouders van peuters, die voorheen van de peuterspeelzaal gebruik maakten, geleid heeft tot uitval. Dennis geeft aan dat dit nauwelijks het geval is geweest. De financiële eigen bijdrage is maar klein. Wel vinden sommige ouders het aanvragen van kinderopvangtoeslag en alle administratie daaromheen, lastig.

Het gezelschap gaat uit elkaar. Rens heeft nog een volgend werkbezoek gepland staan. En daarna… zakt hij af naar het diepere Zuiden om zich daar in het feestgedruis te storten.