Montessori kinderopvang

in Tilburg Centrum en Tilburg Reeshof

Montessori kinderopvang Tilburg

Bij ons ontdekken kinderen zelf de wereld. We gaan daarbij uit van de visie van Maria Montessori. We leren kinderen vooral door ze het zelf te laten doen. Natuurlijk helpen we ze daarbij en geven ze wat ze op dat moment nodig hebben. We geven de kinderen vertrouwen en sluiten aan bij hun belevingswereld. Kinderen kunnen al zoveel, als je ze maar de ruimte geeft. Of het nu gaat om samen de tafel dekken, opruimen, brood smeren of een jas aantrekken. Door er zelf aan bij te dragen en waardering te krijgen voor je inzet, wordt zo’n moment vanzelf een succesbeleving voor een kind.

Spelend leren

Vrijheid in gebondenheid: Montessorionderwijs is gebaseerd op een soepel evenwicht tussen vrijheid en een systeem van vaste regels. Dit zie je ook terug in de kinderopvang. Kinderen leren al op jonge leeftijd van elkaar en over omgaan met elkaar. Ze zien zichzelf, de ander en de wereld om zich heen. Door samen te spelen ontwikkelen kinderen zich ook individueel. Een verschil tussen reguliere en Montessori opvang is bijvoorbeeld dat kleine kinderen al uit een glas drinken en er stenen borden worden gebruikt. Spannend? Misschien wel, maar dit past precies bij de filosofie ‘help mij het zelf te doen’.

Samen met school

Sterre Kinderopvang heeft de eerste Montessori kindcentra in Tilburg geopend! We hebben 2 locaties waar gewerkt wordt vanuit de Montessori visie: Elzen en Petteflet. In een warme en veilige omgeving gaan we samen op pad naar zelfstandigheid. Dit doen we samen met school. Doordat onze Montessori kinderopvanglocaties onder één dak zitten met school is een intensieve samenwerking mogelijk. Op deze manier raken kinderen al op heel jonge leeftijd vertrouwd met de omgeving, ze kennen het gebouw, de medewerkers en de andere kinderen. Want als je je veilig voelt dan ontwikkel je makkelijker en op een fijne manier.

Ontdekken op de bso

Ook aan de oudere kinderen is gedacht. De buitenschoolse opvang (bso) laat kinderen ontdekken en met kunst bezig zijn. Kinderen leren veel verschillende materialen kennen en hoe ze ermee werken. Denk bijvoorbeeld aan speksteen sculpturen, gipsgieten of met hout werken. Bij een Montessori bso leren kinderen dat je mag uitproberen, mag kiezen en samen dingen mag doen. En ze hebben bijvoorbeeld ook de mogelijkheid om op de bso nog even hun huiswerk of werkje af te maken.

Een Montessori kindcentrum met kinderopvang en school in één gebouw biedt niet alleen voordelen voor de kinderen en ouders, maar ook voor de medewerkers. Pedagogisch professionals krijgen Montessori scholing en er zijn mogelijkheden voor bredere contracten.

Wil je meer weten?

Locatie Elzen

Locatie Petteflet