Klachtenregeling

Iedere klant (ouder/verzorger) die gebruik maakt van onze diensten heeft het recht om een klacht in te dienen als de dienstverlening niet in orde is.

In de klachtenregeling staat beschreven hoe klachten geregistreerd en behandeld worden.