Klachtenregeling

Elke ouder/verzorger die gebruikmaakt van onze diensten heeft het recht om een klacht in te dienen als de dienstverlening niet in orde is.

In de klachtenregeling staat beschreven hoe klachten geregistreerd en behandeld worden. Download het service-klachtenformulier.

Je kunt een klacht ook extern indienen bij de Landelijke Geschillencommissie Kinderopvang, zie hier de brochure:
brochure-LGK