Wandelbos

 • Boerderij
 • Reggio Emilia
 • Midden in de natuur
 • Gezond kinderdagverblijf

Gemiddelde beoordeling:
Buitenschoolse opvang: 8,6

Wandelbos buitenschoolse opvang

Hier groeit iets moois! 

Midden in de natuur en grenzend aan Basisschool Wandelbos vindt je natuur BSO Wandelbos. Bij Natuur BSO Wandelbos begint je kind de dag rustig, tussen de fluitende vogels en de geur van dennennaalden. 's Middags komen de kinderen weer terug in de rust van het bos, om heerlijk te spelen. Of de overall gaat aan en de kinderen gaan samen de dierhokken in om onze dieren te verzorgen en knuffelen.

Natuur BSO Wandelbos deelt een grote uitdagende tuin en een speelplaats met klimtoestel samen met Basisschool Wandelbos. Onze BSO-ruimtes zijn zo ingericht dat kinderen worden uitgenodigd tot verschillende activiteiten zoals spelletjes doen, knutselen in het atelier, met de computer werken, droomhuizen bouwen in de bouwhoek en verkleden en toneelspelen rond het podium. Met een centrale keuken, net als thuis, waar kookactiviteiten worden georganiseerd en gezellig samen kan worden gegeten.

We betrekken de kinderen actief bij ons programma en de activiteiten zodat we goed aan kunnen sluiten bij hun interesse. Ons uitgangspunt voor de activiteiten is de natuur, die staat centraal. Oudere kinderen hebben wat meer vrijheid en ruimte om ‘hun eigen ding’ te doen en een plek om lekker te chillen als daar behoefte aan is. Op de BSO hebben we daar een aparte ruimte voor. Als er een zelfstandigheidsverklaring van ouders is hebben kinderen meer vrijheid om zonder toezicht iets te ondernemen. We maken wel altijd duidelijke afspraken dat kinderen zich bij ons melden zodat we weten waar en met wie de kinderen zijn.

Voorschoolse opvang

Op onze locatie bieden wij voorschoolse opvang aan voor kinderen tussen 4 en 13 jaar oud welke naar de basisschool gaan. De voorschoolse opvang is geopend van 7.30 uur tot aanvang school. Kinderen kunnen tussen 7.30 uur en 8.00 uur op de VSO gebracht worden.

Tijdens het brengen kunnen ouders en pedagogisch medewerkers informatie uitwisselen over het kind. De kinderen hebben al gegeten als ze gebracht worden naar de VSO. Tussen 7.30 uur en 8.10 uur is er voor de kinderen ruimte om een kleine activiteit te doen zoals; (voor)lezen, tekenen, kleien of gewoon lekker chillen. Om 8.10 uur wordt er gezamenlijk opgeruimd zodat we om 8.15 uur nog even naar buiten kunnen gaan. De kinderen worden lopend naar school gebracht. De pedagogisch medewerker zorgt voor een overdracht naar de leerkracht mocht daar behoefte aan zijn vanuit ouders en/of leerkracht.

Naschoolse opvang

Op onze locatie bieden wij naschoolse opvang aan voor kinderen tussen 4 en 13 jaar oud welke naar de basisschool gaan. De naschoolse opvang begint op maandag, dinsdag en donderdag om 15 uur, op woensdag en vrijdag om 12.15 uur. De pedagogisch medewerkers zijn vanaf dan aanwezig en treffen de voorbereidingen voor de activiteiten van die dag. Zij zijn dan ook bereikbaar voor eventuele telefonische mededelingen van de ouders; bijvoorbeeld het afmelden van een kind of het doorgeven dat het kind die dag door een ander persoon dan de ouder wordt opgehaald. De naschoolse opvang start altijd met een tussendoortje en wat te drinken en op woensdag en vrijdag met lunch.

Vakantieopvang

Op onze natuur BSO Wandelbos bestaat ook de mogelijkheid voor vakantieopvang en opvang tijdens studiedagen van de school. Tijdens de vakanties wordt er in overleg met de kinderen een divers en uitdagend programma opgesteld. Deze vakantieprogramma’s combineren activiteiten in de natuur en op onze locatie met externe uitstapjes.

Wat dacht u bijvoorbeeld van: Bezoek van Jungle Joshua met zijn reptielen, onze tuin welke elk jaar veranderd in een strand inclusief hangmatten en buitenbar, op bezoek bij de biggenboerderij, spannende speurtochten en onze jaarlijkse zomervakantie traditie logeren op de BSO!

BSO kinderraad

Volgens ons is buitenschoolse opvang geslaagd wanneer je kind graag komt. Om te zorgen dat we met onze activiteiten goed aan blijven sluiten hebben wij op onze buitenschoolse opvang een echte kinderraad. De kinderen in deze kinderraad verzamelen punten vanuit alle kinderen van de BSO, maken een agenda, hebben een voorzitter en maken aantekeningen zodat ze weer een terugkoppeling kunnen doen aan de andere kinderen. Tijdens de vergaderingen gaan ze in gesprek met de pedagogisch medewerkers en/ of de directeur om verbeterpunten en wensen te bespreken.

Sterre Kinderopvang

De locaties van Sterre Kinderopvang delen hun visie op het jonge kind. Ze zijn ervan overtuigd dat je een kind, kind moet laten zijn. Ze zelf de wereld laten ontdekken zonder al teveel sturing. Wél met de juiste begeleiding van volwassenen die zorgen voor een omgeving die ze uitdaagt en waarin ze zich veilig en geborgen voelen.

Deze visie wordt ook op locatie Wandelbos in de praktijk gebracht, zowel op ons kinderdagverblijf als op onze buitenschoolse opvang.

Pedagogisch medewerkers van Sterre Kinderopvang leren elke dag door het kijken naar kinderen. Ze gaan uit van de mogelijkheden van elk kind en passen zich aan hun tempo aan. Plastic speelgoed zul je bij ons niet zo snel tegen komen. Wel zie je kinderen die in de ontdekkingstuin op onderzoek uitgaan, zelfs als het regent. De natuur en het buiten zijn, vinden we namelijk heel belangrijk. We praten veel met kinderen over alles wat ze zien, beleven, fantaseren. Je kind is meer dan welkom.

Reggio Emilia

Op locatie Sterre Wandelbos laten wij ons inspireren door de visie van Reggio Emilia. Reggio Emilia is een pedagogische benadering van kinderen, ontwikkeld in de Italiaanse stad Reggio Emilia. Binnen deze visie gaan we uit van de rijke mogelijkheden van elk kind en bieden ze daarvoor de ruimte. De indeling van de ruimtes nodigt de kinderen uit tot ontdekken, spelen, ontwikkelen en het stimuleert het maken van eigen keuzes. Volgens onze visie worden kinderen namelijk geboren vol potenties en mogelijkheden. Zij zijn rijk aan capaciteiten, krachtig en creatief. Pedagogisch medewerkers sturen niet teveel aan in dit proces, maar zorgen juist voor een uitdagende, stimulerende omgeving. Ze sluiten aan op de belevingswereld van het kind.

Gezonde kinderopvang

We hebben op onze locatie extra aandacht voor het stimuleren van een gezonde leefstijl van de aan ons toevertrouwde kinderen. Dit past in onze visie als groene kinderopvanglocatie met aandacht voor dier en milieu. Maar ook omdat we een gezonde lichamelijke ontwikkeling van kinderen willen stimuleren. We betrekken de ouders hier actief bij. Op onze locatie drinken de kinderen water en thee. We eten als tussendoortje vaak fruit, yoghurt of rauwkost. Daarnaast zijn we natuurlijk veel buiten met de kinderen. Op ontdekking in de natuur, onze eigen tuin of het park of het bos. We organiseren sport- en spelactiviteiten waarin kinderen lekker kunnen rennen, klimmen en klauteren.

Sterre Kinderopvang app

Op de BSO werken wij met de Kinderopvang App voor ouders; de Sterre Kinderopvang App. Bij de BSO houdt dit in dat we regelmatig foto’s posten zodat je kunt zien wat je zoon/dochter gedaan heeft. Ouders kunnen 24-7 via de app op hun smartphone of tablet nieuws over de locatie lezen, foto's bekijken, maar ook hun kind ziek melden, vakantie doorgeven of extra opvang aanvragen.

Observeren en ontwikkeling

Tijdens de wenperiode en daarna jaarlijks, doet de mentor een observatie van de kinderen waar hij / zij mentor van is en van de groep. Doel is om de opvang van individuele kinderen maar ook de opvang in de groep als geheel te verbeteren en te versterken. Dit altijd in goed overleg met ouders. Er kan altijd een extra observatie worden gedaan. Op de BSO kijken we voornamelijk naar het welbevinden. De ontwikkeling volgen en stimuleren is de verantwoordelijkheid van de basisschool. Als gedrag en ontwikkeling bij ons op de BSO opvalt en / of er is zorg dan zullen we dit zeker met ouders bespreken en school hier bij betrekken wanneer ouders daar toestemming voor geven.

Pedagogisch coach/ beleidsmedewerker

Wij verhogen de pedagogische kwaliteit door structureel in te zetten op coaching en beleid. Binnen onze locatie wordt dit inhoud gegeven door enerzijds het vormgeven, evalueren en implementeren van het pedagogisch beleid en anderzijds het verhogen van de pedagogische kwaliteit door coaching van de pedagogisch medewerkers. Het pedagogisch beleid omvat al het beleid dat raakt aan de pedagogische praktijk. Hierbij is er aandacht voor het bewaken en invoeren van beleidsvoornemens zodat iedere medewerker werkt volgens onze pedagogische visie.

Rondleiding en aanmelden

Je bent van harte welkom voor een vrijblijvende rondleiding op onze locatie, je kunt hiervoor contact opnemen met onze directeur. Wanneer je gebruik wilt maken van onze opvang en de mogelijkheden van plaatsing wilt weten kun je je zoon of dochter aanmelden via onze website. Na aanmelding nemen we contact met je op om de mogelijkheden van plaatsing te bevestigen en een plaatsingsovereenkomst op te stellen. Wanneer kinderen nieuw starten op onze locatie wordt er een intakegesprek ingepland. Tijdens dit gesprek vragen wij zoveel mogelijk informatie over het kind, op deze manier kunnen wij de opvang zo passend mogelijk organiseren. Ook vertellen wij je hoe wij werken en proberen we zo goed mogelijk aan te sluiten bij thuis.

Oudercommissie

Locatie Sterre Wandelbos beschikt over een actieve oudercommissie. Deze commissie vertegenwoordigt alle ouders met kinderen op het kinderdagverblijf, de peuteropvang en/of de buitenschoolse opvang. De oudercommissie komt ongeveer 4 keer per jaar samen met de directeur bij elkaar en bespreken dan zaken die binnen de opvang spelen. Denk daarbij aan: het pedagogisch beleidsplan, de openingstijden of prijswijzigingen. Maar er komen ook punten op de agenda die door de ouders zelf worden aangedragen.

Kosten

Vaak worden prijzen in de kinderopvang bruto per uur weergegeven. Die uurprijs heb je nodig voor de aanvraag van de kinderopvangtoeslag bij de Belastingdienst, maar het geeft je weinig beeld bij de werkelijke kosten. Daarom hebben we op deze website een handige rekentool voor je waarmee je snel en makkelijk kunt berekenen wat je kwijt bent aan kinderopvang voor jouw specifieke situatie per locatie. Alle opvangvormen voor al je kinderen samen overzichtelijk bij elkaar én met een berekening van je toeslag waardoor je meteen weet wat je zelf - onder de streep - maandelijks gaat betalen.

Buitenschoolse opvang is bij ons inclusief:

 1. Gezonde tussendoortjes en drinken
 2. Broodmaaltijd en melk op woensdag, vrijdag en in vakanties
 3. Activiteitenaanbod inclusief externe uitstapjes

BOink-Belangenvereniging

Locatie Sterre Wandelbos is lid van BOinK- Belangenvereniging Ouders in de Kinderopvang.

+ Lees de volledige omschrijving

Neem alvast een kijkje

Kind op boom wandelbos Bij het kampvuur Wandelbos Drijflanen Klimmen speeltoestel wandelbos Konijn met kind wandelbos Meisjes met konijnen wandelbos Klimmen in boom wandelbos Hooi vullen wandelbos kind met kip wandelbos Spelen met water Medewerker met Kip konijnen met kinderen wandelbos Westerndag kinderen met konijnen wandelbos Knutselen bij Wandelbos Kamperen bij BSO Wandelbos
Kind op boom wandelbos Bij het kampvuur Wandelbos Drijflanen Klimmen speeltoestel wandelbos Konijn met kind wandelbos Meisjes met konijnen wandelbos Klimmen in boom wandelbos Hooi vullen wandelbos kind met kip wandelbos Spelen met water Medewerker met Kip konijnen met kinderen wandelbos Westerndag kinderen met konijnen wandelbos Knutselen bij Wandelbos Kamperen bij BSO Wandelbos

Beoordelingen

KlantOK

20 ouders beoordelen de buitenschoolse opvang van Sterre Kinderopvang locatie Wandelbos met een 8,6 gemiddeld.

8,6

Samenwerking basisscholen

Wij halen kinderen op van de volgende basisscholen:
 • Wandelbos

Bijzondere kenmerken

 • Boerderij
  Dagelijks zijn kinderen van de buitenschoolse opvang bezig met het onderhoud van onze boerderij en de verzorging van onze dieren.
 • Reggio Emilia
  Wij gaan uit van de mogelijkheden en capaciteiten van onze kinderen, we stimuleren het maken van eigen keuzes. Onze medewerkers sluiten aan bij de belevingswereld van uw kind.
 • Midden in de natuur
  De natuur is bij ons niet alleen buiten, maar we halen deze ook naar binnen! Elke leeftijdsgroep heeft een eigen uitdagende tuin en samen zorgen we voor de dieren op onze boerderij. Ook bieden we de mogelijkheid om in buitenbedjes te slapen.
 • Gezond kinderdagverblijf
  Er is extra aandacht voor het stimuleren van een gezonde leefstijl. We hebben hierdoor aandacht voor mens en dier en stimuleren gezonde lichamelijke ontwikkeling van de kinderen. We betrekken de ouders hier actief bij.

Openingstijden

Voorschoolse opvang

maandag t/m vrijdag 07.30u tot 08.30u

 

Naschoolse opvang

maandag, dinsdag en donderdag 15.00u tot 19.00u  

woensdag en vrijdag 12.15u tot 19.00u 

 

Opvang tijdens schoolvakanties
maandag t/m vrijdag 07.30u tot 19.00u 

 

Op nationale feestdagen zijn wij gesloten.

Meer informatie

Directeuren

Trees van de Wouw - contactpersoon ouders
06-45067418
Roberto van Dalen
06-81655798

Waar vind je ons?

Auteurslaan 9
5044 MA Tilburg

Tel: 013-4656059
Openingstijden

Rekentool

Benieuwd naar de maandelijkse kosten? Bereken het eenvoudig en snel met onze handige rekentool!