Wipwap

 • Midden in de natuur
 • Reggio Emilia
 • Gezond kinderdagverblijf
 • Dieren

Gemiddelde beoordeling:
Kinderopvang: 8,4
Peuteropvang: 8,2

 • Kinderdagopvang (0-4 jaar)
 • Peuteropvang (2-4 jaar)

Deze locatie biedt de volgende soorten kinderopvang:

Kinderdagverblijf Wipwap is onderdeel van Sterre Kinderopvang locatie Wandelbos. Ons kinderdagverblijf ligt midden in een bosrijke omgeving, aan de rand van het Wandelbos en dichtbij de Universiteit van Tilburg. De natuur staat centraal in ons dagelijkse pedagogisch handelen.

We bieden activiteiten aan die op de natuur gericht zijn, zoals spelen met natuurlijke (en kosteloze) materialen, lezen en zingen over de natuur. Natuurlijk spelen we veel buiten in onze grote tuin, het gehele jaar door. Ieder seizoen levert prachtige natuurlijke materialen op, waarmee kinderen volop kunnen experimenteren. Fantasie en verwondering staan centraal. Met elkaar halen we de natuur zo veel als mogelijk naar binnen.

Op locatie Wandelbos zijn we erg trots op onze eigen boerderij. Kinderen en medewerkers zijn dagelijks bezig met het verzorgen van onze geiten, konijnen, cavia’s en kippen.

Kinderdagverblijf Tilburg Wandelbos

Op onze locatie zijn kinderen in de leeftijd van 0 t/m 2 jaar van harte welkom in de onderbouwgroepen. Op onze locatie hebben wij momenteel twee onderbouwgroepen waar kinderen opgevangen worden in de leeftijd van 0 t/m 2 jaar oud, daarnaast hebben wij ook een verticale groep waar kinderen opgevangen worden in de leeftijd van 0 t/m 4 jaar oud.

Voor de baby’s is er een speciale tuin gecreëerd. Ieder seizoen levert prachtige natuurlijke materialen op, waarmee kinderen van alle leeftijden volop kunnen experimenteren. Voor de baby’s bestaat de mogelijkheid om buiten te slapen in onze speciale bedjes, wanneer ze wakker zijn maken ze kennis met onze dieren en uitdagend spelmateriaal. Onze onderbouwgroepen zijn zo ingericht dat er voldoende ruimte is om op een veilige manier te kunnen rusten, maar ook voldoende ruimte om te leren rollen, kruipen en lopen en natuurlijk samen met hun leeftijdsgenootjes te kunnen spelen.

Sterre Kinderopvang

De locaties van Sterre Kinderopvang delen hun visie op het jonge kind. Ze zijn ervan overtuigd dat je een kind, kind moet laten zijn. Ze zelf de wereld laten ontdekken zonder al teveel sturing. Wél met de juiste begeleiding van volwassenen die zorgen voor een omgeving die ze uitdaagt en waarin ze zich veilig en geborgen voelen.

Deze visie wordt ook op locatie Wandelbos in de praktijk gebracht, zowel op ons kinderdagverblijf als op onze buitenschoolse opvang.

Pedagogisch medewerkers van Sterre Kinderopvang leren elke dag door het kijken naar kinderen. Ze gaan uit van de mogelijkheden van elk kind en passen zich aan hun tempo aan. Plastic speelgoed zul je bij ons niet zo snel tegen komen. Wel zie je kinderen die in de ontdekkingstuin op onderzoek uitgaan, zelfs als het regent. De natuur en het buiten zijn, vinden we namelijk heel belangrijk. We praten veel met kinderen over alles wat ze zien, beleven, fantaseren. Uw kind is meer dan welkom.

Reggio Emilia

Op locatie Sterre Wandelbos laten wij ons inspireren door de visie van Reggio Emilia. Reggio Emilia is een pedagogische benadering van kinderen, ontwikkeld in de Italiaanse stad Reggio Emilia. Binnen deze visie gaan we uit van de rijke mogelijkheden van elk kind en bieden ze daarvoor de ruimte. De indeling van de ruimtes nodigt de kinderen uit tot ontdekken, spelen, ontwikkelen en het stimuleert het maken van eigen keuzes. Volgens onze visie worden kinderen namelijk geboren vol potenties en mogelijkheden. Zij zijn rijk aan capaciteiten, krachtig en creatief. Pedagogisch medewerkers sturen niet teveel aan in dit proces, maar zorgen juist voor een uitdagende, stimulerende omgeving. Ze sluiten aan op de belevingswereld van het kind.

Gezonde kinderopvang

We hebben op onze locatie extra aandacht voor het stimuleren van een gezonde leefstijl van de aan ons toevertrouwde kinderen. Dit past in onze visie als groene kinderopvanglocatie met aandacht voor dier en milieu. Maar ook omdat we een gezonde lichamelijke ontwikkeling van kinderen willen stimuleren. We betrekken de ouders hier actief bij.

Op onze locatie drinken de kinderen water en thee. We eten als tussendoortje vaak fruit, yoghurt of rauwkost.

Daarnaast zijn we natuurlijk veel buiten met de kinderen. Op ontdekking in de natuur, onze eigen tuin of het park of het bos. We organiseren sport- en spelactiviteiten waarin kinderen lekker kunnen rennen, klimmen en klauteren.

Pedagogiek

Op locatie Wandelbos nemen we als uitgangspunten voor onze aanpak de vier pedagogische basisdoelen uit de Wet Kinderopvang:

1. Samenwerking met ouders

2. Bieden van emotionele veiligheid

3. Overdragen van waarden en normen

4. Verwerven van sociale en persoonlijke competenties.

In de begeleiding en opvoeding van de kinderen, werken we met de volgende uitgangspunten:

 • We bieden alle kinderen lichamelijke en emotionele veiligheid als basis voor een verdere relatie.
 • We respecteren de autonomie van kinderen maar leren hen ook mee te doen met de groep en zoeken zo een balans tussen autonomie en verbondenheid.
 • We zien, benoemen en respecteren verschillen tussen mensen en leren kinderen hier positief mee om te gaan.
 • We gaan ervan uit dat kinderen spelend en actief leren in relatie met hun omgeving. Pedagogisch medewerkers hebben een actieve rol door kansen te zien of te creëren.
 • We richten ons op alle aspecten van de ontwikkeling: emotioneel, cognitief, sociaal, creatief, motorisch en moreel.
 • We sluiten aan bij de ontwikkelingsfases van kinderen
 • We werken samen met de ouders, waarbij het welzijn van het kind centraal staat.

Sterre Kinderopvang app

Wij werken met een speciale Kinderopvang App voor ouders; de Sterre Kinderopvang App. Hiermee laten we via persoonlijke berichtjes en foto's weten hoe het met uw kindje gaat. In de onderbouwgroepen werken me met een dagverslag, op deze manier maken wij voor u als ouder inzichtelijk hoe de dag van uw kind is verlopen. U kunt zien wanneer en hoe lang uw kind geslapen heeft en wat uw kind gegeten en gedronken heeft.
Ouders kunnen 24-7 via de app op hun smartphone of tablet nieuws over de locatie lezen, foto's bekijken, maar ook hun kindje ziekmelden, vakantie doorgeven of extra opvang aanvragen.

Observeren en ontwikkeling

Op onze locatie werken we met KIJK!, een landelijk erkend kind volgsysteem voor welbevinden en ontwikkeling. Tijdens de wenperiode en daarna tenminste jaarlijks, observeert en registreert de mentor het welbevinden en de ontwikkeling van de kinderen waar hij / zij mentor van is. Dit wordt vastgelegd in het digitale kind volgsysteem KIJK!. Tussentijds kunnen op verzoek extra observaties worden gedaan. Welbevinden en ontwikkeling van kinderen wordt regelmatig met het eigen team besproken en natuurlijk worden ouders tenminste jaarlijks uitgenodigd voor een gesprek over de observatie en registratie in KIJK!. Doel van het volgen van welbevinden en ontwikkeling en van het werken met een kind volgsysteem is om de opvang van individuele kinderen maar ook de opvang in de groep als geheel te verbeteren en te versterken. Dit altijd in goed overleg met ouders.

Pedagogisch coach/ beleidsmedewerker

Wij verhogen de pedagogische kwaliteit door structureel in te zetten op coaching en beleid.

Binnen onze locatie wordt dit inhoud gegeven door enerzijds het vormgeven, evalueren en implementeren van het pedagogisch beleid en anderzijds het verhogen van de pedagogische kwaliteit door coaching van de pedagogisch medewerkers.

Het pedagogisch beleid omvat al het beleid dat raakt aan de pedagogische praktijk. Hierbij is er aandacht voor het bewaken en invoeren van beleidsvoornemens zodat iedere medewerker werkt volgens onze pedagogische visie.

Rondleiding en aanmelden

U bent van harte welkom voor een vrijblijvende rondleiding op onze locatie, u kunt hiervoor contact opnemen met onze directeur.

Wanneer u gebruik wilt maken van onze opvang en de mogelijkheden van plaatsing wilt weten kunt u uw zoon of dochter aanmelden via onze website. Na aanmelding zal onze directeur contact met u opnemen om de mogelijkheden van plaatsing te bevestigen en een plaatsingsovereenkomst op te stellen. Wanneer kinderen nieuw starten op onze locatie wordt er een intakegesprek ingepland. Tijdens dit gesprek vragen wij zoveel mogelijk informatie over het kind, op deze manier kunnen wij het wennen en de opvang zo passend mogelijk organiseren. Ook vertellen wij u hoe wij werken en proberen we zo goed mogelijk aan te sluiten bij thuis. Kinderen kunnen in overleg met ouders twee momenten komen wennen.

Oudercommissie

Locaties Wipwap & Wandelbos beschikken over een actieve oudercommissie. Deze commissie vertegenwoordigt alle ouders met kinderen op het kinderdagverblijf, de peuterspeelzaal en/of de buitenschoolse opvang. De oudercommissie komt ongeveer 4 keer per jaar samen met de directeur bij elkaar en bespreken dan zaken die binnen de opvang spelen. Denk daarbij aan: het pedagogisch beleidsplan, de openingstijden of prijswijzigingen. Maar er komen ook punten op de agenda die door de ouders zelf worden aangedragen.

Kosten

Vaak worden prijzen in de kinderopvang bruto per uur weergegeven. Die uurprijs heb je nodig voor de aanvraag van de kinderopvangtoeslag bij de Belastingdienst, maar het geeft je weinig beeld bij de werkelijke kosten.

Daarom hebben we op deze website een handige rekentool voor je waarmee je snel en makkelijk kunt berekenen wat je kwijt bent aan kinderopvang voor jóuw specifieke situatie per locatie. Alle opvangvormen voor al je kinderen samen overzichtelijk bij elkaar én met een berekening van je toeslag waardoor je meteen weet wat je zelf - onder de streep - maandelijks gaat betalen.

Kinderopvang is bij ons inclusief:

 1. Luiers
 2. Water en thee
 3. Broodmaaltijd inclusief melk
 4. Gezonde tussendoortjes

BOink-Belangenvereniging

Locatie Wipwap is lid van BOinK- Belangenvereniging Ouders in de Kinderopvang.

+ Lees de volledige omschrijving

Neem alvast een kijkje

spelen met schuim wipwap spelen met scheerschuim wipwap ik kan lopen wipwap in de zandbak wipwap in de babytuin wipwap proeven en ervaren wipwap vogelhuisjes wipwap
spelen met schuim wipwap spelen met scheerschuim wipwap ik kan lopen wipwap in de zandbak wipwap in de babytuin wipwap proeven en ervaren wipwap vogelhuisjes wipwap

Beoordelingen

KlantOK

42 ouders beoordelen de kinderdagopvang van Sterre Kinderopvang locatie Wipwap met een 8,4 gemiddeld.

8,4

Peuteropvang Wipwap is onderdeel van Sterre Kinderopvang locatie Wandelbos. Onze peuteropvang ligt midden in een bosrijke omgeving, aan de rand van het Wandelbos en dichtbij de Universiteit van Tilburg. De natuur staat centraal in ons dagelijkse pedagogisch handelen.

We bieden activiteiten aan die op de natuur gericht zijn, zoals spelen met natuurlijke (en kosteloze) materialen, lezen en zingen over de natuur. Natuurlijk spelen we veel buiten in onze grote tuin, het gehele jaar door. Ieder seizoen levert prachtige natuurlijke materialen op, waarmee kinderen volop kunnen experimenteren. Fantasie en verwondering staan centraal. Met elkaar halen we de natuur zo veel als mogelijk naar binnen. Op locatie Wandelbos zijn we erg trots op onze eigen boerderij. Kinderen en medewerkers zijn dagelijks bezig met het verzorgen van onze geiten, konijnen, cavia’s en kippen.

Peuteropvang Wipwap Wandelbos

Vanaf januari 2018 is de voormalige peuterspeelzaal niet meer van toepassing maar spreken we over peuteropvang. In de nieuwe wet staat dat er geen verschil meer mag zijn in de manier waarop peuters van 2 tot 4 jaar samen spelen en leren. Het maakt niet meer uit of ouders werken, kinderen extra hulp nodig hebben of waar ze wonen. Peuters moeten samen kunnen opgroeien en dezelfde start maken op de basisschool. Op onze locatie hebben wij momenteel twee bovenbouwgroepen waar kinderen worden opgevangen in de leeftijd van 2 t/m 4 jaar oud, daarnaast hebben wij ook een verticale groep waar kinderen opgevangen worden in de leeftijd van 0 t/m 4 jaar oud.

Dansles

Binnen de peuteropvang werken wij samen met Patricia van Doenya’s Danswereld. Patricia komt met regelmaat langs op onze locatie om dansles te geven aan de peuters. Patricia neemt ons binnen de thema’s mee naar een wereld van fantasie dans, muziek en verhalen. Er wordt een wereld gecreëerd waarbij de kinderen plezier beleven aan dans en hun fantasie, zelfvertrouwen en hun creativiteit vergroten. Beweging en taalontwikkeling worden gestimuleerd en we hebben vooral veel plezier.

Buiten spelen

De peuters beschikken op onze locatie over een grote tuin welke afgesloten is van de babytuin en de tuin van de buitenschoolse opvang. In deze grote, uitdagende tuin kunnen de kinderen volop ontdekken en alle fantasieën tot leven laten komen in de zandbak, tussen het groen en op de vele verschillende fietsen.

Vroeg- en voorschoolse educatie

Alle kinderen verdienen een goede start op de basisschool. Daarom heeft de gemeente Tilburg de startleeftijd van peuteropvang in 2019 naar 2 jaar vervroegd. Door het vervroegen van de startleeftijd, kunnen eventuele leer- en ontwikkelingsachterstanden eerder gesignaleerd en aangepakt worden. Bovendien kunnen peuters zo nog meer uren samen spelen en leren en hun talenten optimaal ontwikkelen. Alle peutervoorzieningen in Tilburg bieden een uitgebreid programma Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE), onder begeleiding van goed opgeleide pedagogische medewerkers. Ons kinderdagverblijf is VVE-gecertificeerd.

Voor de voorschoolse educatie gebruiken we een programma waarin op gestructureerde en samenhangende wijze de ontwikkeling wordt gestimuleerd op het gebied van taal, rekenen, motoriek en de sociaal-emotionele ontwikkeling. Op onze locatie werken we met Startblokken. Startblokken is een speels totaalprogramma voor de kinderopvanglocaties die werken met kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar. Bij de ontwikkeling van de methode Startblokken is gebruik gemaakt van recente inzichten over de manier waarop jonge kinderen zich ontwikkelen en is het VVE inspectiekader van de onderwijsinspectie in acht genomen. Wanneer je werkt met Startblokken  stimuleer je de ontwikkeling door kinderen actief te volgen in hun spel en aan te sluiten bij hun interesses. Pedagogisch medewerkers laten zich in hun activiteitenaanbod leiden door wat het kind hen laat zien in gedrag. Weloverwogen themakeuzes liggen ten grondslag aan het activiteitenaanbod. Verschil met andere VE-programma’s is dat pedagogisch medewerkers geen gebruik maken van een strak en vastliggend aanbod van taal- en woordenschatoefeningen, maar juist aanknopingspunten zoeken bij de spelontwikkeling van jonge kinderen. In het door de pedagogisch medewerker begeleide spel vindt hij/zij de mogelijkheden om taal en denken uit te lokken en te stimuleren.

Sterre Kinderopvang

De locaties van Sterre Kinderopvang delen hun visie op het jonge kind. Ze zijn ervan overtuigd dat je een kind, kind moet laten zijn. Ze zelf de wereld laten ontdekken zonder al teveel sturing. Wél met de juiste begeleiding van volwassenen die zorgen voor een omgeving die ze uitdaagt en waarin ze zich veilig en geborgen voelen. Deze visie wordt ook op locatie Wandelbos in de praktijk gebracht, zowel op ons kinderdagverblijf als op onze buitenschoolse opvang.

Pedagogisch medewerkers van Sterre Kinderopvang leren elke dag door het kijken naar kinderen. Ze gaan uit van de mogelijkheden van elk kind en passen zich aan hun tempo aan. Plastic speelgoed zul je bij ons niet zo snel tegen komen. Wel zie je kinderen die in de ontdekkingstuin op onderzoek uitgaan, zelfs als het regent. De natuur en het buiten zijn, vinden we namelijk heel belangrijk. We praten veel met kinderen over alles wat ze zien, beleven, fantaseren. Uw kind is meer dan welkom.

Reggio Emilia

Op onze locatie laten wij ons inspireren door de visie van Reggio Emilia. Reggio Emilia is een pedagogische benadering van kinderen, ontwikkeld in de Italiaanse stad Reggio Emilia. Binnen deze visie gaan we uit van de rijke mogelijkheden van elk kind en bieden ze daarvoor de ruimte. De indeling van de ruimtes nodigt de kinderen uit tot ontdekken, spelen, ontwikkelen en het stimuleert het maken van eigen keuzes. Volgens onze visie worden kinderen namelijk geboren vol potenties en mogelijkheden. Zij zijn rijk aan capaciteiten, krachtig en creatief. Pedagogisch medewerkers sturen niet teveel aan in dit proces, maar zorgen juist voor een uitdagende, stimulerende omgeving. Ze sluiten aan op de belevingswereld van het kind.

Gezonde kinderopvang

We hebben op onze locatie extra aandacht voor het stimuleren van een gezonde leefstijl van de aan ons toevertrouwde kinderen. Dit past in onze visie als groene kinderopvanglocatie met aandacht voor dier en milieu. Maar ook omdat we een gezonde lichamelijke ontwikkeling van kinderen willen stimuleren. We betrekken de ouders hier actief bij. Op onze locatie drinken de kinderen water en thee. We eten als tussendoortje vaak fruit, yoghurt of rauwkost.

Daarnaast zijn we natuurlijk veel buiten met de kinderen. Op ontdekking in de natuur, onze eigen tuin of het park of het bos. We organiseren sport- en spelactiviteiten waarin kinderen lekker kunnen rennen, klimmen en klauteren.

Pedagogiek

Op locatie Wandelbos nemen we als uitgangspunten voor onze aanpak de vier pedagogische basisdoelen uit de Wet Kinderopvang:

1. Samenwerking met ouders

2. Bieden van emotionele veiligheid

3. Overdragen van waarden en normen

4. Verwerven van sociale en persoonlijke competenties.

In de begeleiding en opvoeding van de kinderen, werken we met de volgende uitgangspunten:

 • We bieden alle kinderen lichamelijke en emotionele veiligheid als basis voor een verdere relatie.
 • We respecteren de autonomie van kinderen maar leren hen ook mee te doen met de groep en zoeken zo een balans tussen autonomie en verbondenheid.
 • We zien, benoemen en respecteren verschillen tussen mensen en leren kinderen hier positief mee om te gaan.
 • We gaan ervan uit dat kinderen spelend en actief leren in relatie met hun omgeving. Pedagogisch medewerkers hebben een actieve rol door kansen te zien of te creëren.
 • We richten ons op alle aspecten van de ontwikkeling: emotioneel, cognitief, sociaal, creatief, motorisch en moreel.
 • We sluiten aan bij de ontwikkelingsfases van kinderen
 • We werken samen met de ouders, waarbij het welzijn van het kind centraal staat.

Sterre Kinderopvang app

Wij werken met een speciale Kinderopvang App voor ouders; de Sterre Kinderopvang App. Hiermee laten we via persoonlijke berichtjes en foto's weten hoe het met uw kindje gaat.
Ouders kunnen 24-7 via de app op hun smartphone of tablet nieuws over de locatie lezen, foto's bekijken, maar ook hun kindje ziek melden, vakantie doorgeven of extra opvang aanvragen.

Observeren en ontwikkeling

Op onze locatie werken we met KIJK!, een landelijk erkend kind volgsysteem voor welbevinden en ontwikkeling. Tijdens de wen periode en daarna tenminste jaarlijks, observeert en registreert de mentor het welbevinden en de ontwikkeling van de kinderen waar hij / zij mentor van is. Dit wordt vastgelegd in het digitale kind volgsysteem KIJK!. Tussentijds kunnen op verzoek extra observaties worden gedaan. Welbevinden en ontwikkeling van kinderen wordt regelmatig met het eigen team besproken en natuurlijk worden ouders tenminste jaarlijks uitgenodigd voor een gesprek over de observatie en registratie in KIJK!. Doel van het volgen van welbevinden en ontwikkeling en van het werken met een kind volgsysteem is om de opvang van individuele kinderen maar ook de opvang in de groep als geheel te verbeteren en te versterken. Dit altijd in goed overleg met ouders.

Pedagogisch coach/ beleidsmedewerker

Wij verhogen de pedagogische kwaliteit door structureel in te zetten op coaching en beleid. Binnen onze locatie wordt dit inhoud gegeven door enerzijds het vormgeven, evalueren en implementeren van het pedagogisch beleid en anderzijds het verhogen van de pedagogische kwaliteit door coaching van de pedagogisch medewerkers. Het pedagogisch beleid omvat al het beleid dat raakt aan de pedagogische praktijk. Hierbij is er aandacht voor het bewaken en invoeren van beleidsvoornemens zodat iedere medewerker werkt volgens onze pedagogische visie.

Rondleiding en aanmelden

U bent van harte welkom voor een vrijblijvende rondleiding op onze locatie, u kunt hiervoor het contactformulier invullen. Wanneer u gebruik wilt maken van onze opvang en de mogelijkheden van plaatsing wilt weten kunt u uw zoon of dochter aanmelden via onze website. Na aanmelding zal onze directeur contact met u opnemen om de mogelijkheden van plaatsing te bevestigen en een plaatsingsovereenkomst op te stellen. Wanneer kinderen nieuw starten op onze locatie wordt er een intakegesprek ingepland. Tijdens dit gesprek vragen wij zoveel mogelijk informatie over het kind, op deze manier kunnen wij het wennen en de opvang zo passend mogelijk organiseren. Ook vertellen wij u hoe wij werken en proberen we zo goed mogelijk aan te sluiten bij thuis. Kinderen kunnen in overleg met ouders twee momenten komen wennen.

Oudercommissie

Locatie Sterre Wandelbos beschikt over een actieve oudercommissie. Deze commissie vertegenwoordigt alle ouders met kinderen op het kinderdagverblijf, de peuterspeelzaal en/of de buitenschoolse opvang. De oudercommissie komt ongeveer 4 keer per jaar samen met de directeur bij elkaar en bespreken dan zaken die binnen de opvang spelen. Denk daarbij aan: het pedagogisch beleidsplan, de openingstijden of prijswijzigingen. Maar er komen ook punten op de agenda die door de ouders zelf worden aangedragen.

Kosten

Vaak worden prijzen in de kinderopvang bruto per uur weergegeven. Die uurprijs heb je nodig voor de aanvraag van de kinderopvangtoeslag bij de Belastingdienst, maar het geeft je weinig beeld bij de werkelijke kosten.

Daarom hebben we op deze website een handige rekentool voor je waarmee je snel en makkelijk kunt berekenen wat je kwijt bent aan kinderopvang voor jóuw specifieke situatie per locatie. Alle opvangvormen voor al je kinderen samen overzichtelijk bij elkaar én met een berekening van je toeslag waardoor je meteen weet wat je zelf - onder de streep - maandelijks gaat betalen.

Kinderopvang is bij ons inclusief:

 1. Luiers
 2. Broodmaaltijd
 3. Gezonde tussendoortjes

BOink-Belangenvereniging

Locatie Wipwap is lid van BOinK- Belangenvereniging Ouders in de Kinderopvang.

+ Lees de volledige omschrijving

Neem alvast een kijkje

dansen met peuters wipwap kind met bloem wipwap kind met bloem wipwap dansles peuters wipwap dansen wipwap eetmoment wipwap fietsen in tuin wipwap fietsen in tuin wipwap verven wipwap verven wipwap verven in tuin wipwap zandbak in tuin wipwap zandbak in tuin wipwap springen in tuin wipwap samen spelen in zandbak wipwap
dansen met peuters wipwap kind met bloem wipwap kind met bloem wipwap dansles peuters wipwap dansen wipwap eetmoment wipwap fietsen in tuin wipwap fietsen in tuin wipwap verven wipwap verven wipwap verven in tuin wipwap zandbak in tuin wipwap zandbak in tuin wipwap springen in tuin wipwap samen spelen in zandbak wipwap

Beoordelingen

KlantOK

10 ouders beoordelen de kinderdagopvang van Sterre Kinderopvang locatie Wipwap met een 8,2 gemiddeld.

8,2

Bijzondere kenmerken

 • Midden in de natuur
  De natuur is bij ons niet alleen buiten, maar we halen deze ook naar binnen! Elke leeftijdsgroep heeft een eigen uitdagende tuin en samen zorgen we voor de dieren op onze boerderij.
 • Reggio Emilia
  Wij gaan uit van de mogelijkheden en capaciteiten van onze kinderen, we stimuleren het maken van eigen keuzes. Onze medewerkers sluiten aan bij de belevingswereld van uw kind.
 • Gezond kinderdagverblijf
  Er is extra aandacht voor het stimuleren van een gezonde leefstijl. We hebben hierdoor aandacht voor mens en dier en stimuleren gezonde lichamelijke ontwikkeling van de kinderen. We betrekken de ouders hier actief bij.
 • Dieren
  Kinderen kunnen genieten van de dieren op onze boerderij! Spelen, kijken en knuffelen. De kinderen mogen ook meehelpen met de verzorging.

Openingstijden

Kinderdagopvang

maandag - vrijdag
7.30 – 18.30 uur

 

Peuteropvang

maandag - vrijdag
7.30 – 13.00 uur

Op nationale feestdagen zijn wij gesloten.

Meer informatie

Directeur

Annette Schiphorst
Annette Schiphorst
06-50657571

Waar vind je ons?

Auteurslaan 9
5044 MA Tilburg 

Tel: 013-4656059
Openingstijden

Rekentool

Benieuwd naar de maandelijkse kosten? Bereken het eenvoudig en snel met onze handige rekentool!