Tiliander buitenschoolse opvang Tilburg

Voel je vrij op onze antroposofische bso

Buitenschoolse opvang Tiliander is gehuisvest in het gebouw van basisschool Tiliander aan de Lange Nieuwstraat 189 te Tilburg. In eerste instantie is de opvang bij Tiliander bedoeld voor kinderen van deze basisschool. Basisschool De Tiliander gaat uit van een antroposofische visie, wij sluiten hierbij aan.

Wat is Antroposofie?

Het begrip "antroposofie" is samengesteld uit 2 Griekse woorden, "anthropos" en "sophia", mens en wijsheid. Antroposofie kan het beste worden omschreven als "een weg om door zelfkennis en kennis van de wereld te komen tot bewustwording, in vrijheid en vanuit je eigen verantwoordelijkheid". De vrije school gaat uit van de intrinsieke ontwikkeling van het kind: er is een diep van binnenuit komende kracht die het kind zijn of haar eigen ontwikkeling doet doormaken.

Jaarfeesten, de seizoenen en verjaardagen krijgen veel aandacht binnen deze methode. Wij maken daarvoor bijvoorbeeld een seizoenstafel en proberen zo de kinderen een hele vertrouwde fijne sfeer mee te geven die ze ook kennen van school.

Kinderen van bso Tiliander gaan iedere dag naar buiten en spelen op de speelplaats met veel natuurlijke elementen. Ook bij minder mooi weer is buiten spelen met zand en water favoriet!

Binnen kunnen kinderen knutselen, bouwen, toneel spelen of lekker op de bank lezen. Regelmatig is er een bak- of kookaktiviteit waarbij kinderen van a tot z alles zelf doen. Ze leren gezond te koken met natuurlijke ingrediënten. Ook tijdens de broodmaaltijd zorgen we voor verantwoorde voeding.

Onze bso heeft een eigen moestuin. Een veilige tuin op een groot perceel waarin de kinderen naar hartenlust kunnen wroeten, zaaien, planten, wieden, ruiken en oogsten in de verschillende seizoenen. Met deze moestuin komen we nog dichter bij de natuur en kunnen we de natuur op een andere manier beleven.

De kinderen van de buitenschoolse opvang Tiliander gaan in de vakantie naar de buitenschoolse opvang Elzen op het schoolplein van basisschool de Elzen, Elzenstaat 14. Het adres van deze bso is Elzenstraat 6, tel: 013 207 70 00.

Partners in de wijk

Bso Tiliander is een dependance van kindercentrum Willemijntje. Kinderdagverblijf Willemijntje en Bso Elzen behoren ook tot dit kindercentrum. Vaak zien we kinderen van kdv Willemijntje terug op Bso Tiliander. Deze verbinding zorgt voor een warme overdracht en vertrouwde gezichten.

Prijzen 2019

Algemene informatie over de kinderopvangtoeslag kunt u vinden onder de button "kosten", rechts boven op deze pagina. Hieronder volgt informatie specifiek voor Bso Tiliander.

De prijs per uur is afhankelijk van het contract en de begintijd van de bso. We hebben  52, 40 en 12 weken contracten. De uurprijs is vanaf 13.00u  bij 52 weken €6,50 en bij 40 weken €6,90. De uurpijs vanaf 14.45u is bij 52 weken €7,26 en bij 40 weken €8.40. Bij een combinatie van een korte en lange dag komt er een gemiddelde prijs. Dit kan voordelig zijn omdat er over een groter deel van de prijs kinderopvangtoeslag kan worden verkregen. De bruto dagdeelprijs is wat hoger maar leidt dan toch tot een veel lagere netto dagdeelprijs. Daarnaast mogen we bij alle contracten de begintijd van de bso berekenen waardoor het om dezelfde reden ook gunstig kan zijn om 13.00u als begintijd te kiezen i.p.v. 14.45. Het uurtarief voor 12 weken (officiële vakantieweken) is €7,55.

Voor meer informatie over de prijzen kunt u mailen naar c.hendriks@sterrekinderopvang.nl.

Ten Miles

Buiten spelen, rondrennen en bewegen vinden we belangrijk. Daarom dragen we een steentje bij aan de minirun van de ten miles.

 

Locatiekenmerken

  • Contractsoort: 52 weken, 40 weken en 12 weken (bso)
  • Openingstijden: Naschoolse opvang (tot 19:00)
  • Ligging: In/nabij basisschool en Vlakbij park
  • Visie/werkwijze: Samenwerking met school/andere professionals, Duurzame en groene kinderopvang, Fantasie en verwondering centraal en Antroposofisch
  • Natuur: Moestuin
  • Cultuur/expressie: Schilderen
  • Voeding en verzorging: Fruit, tussendoortjes, lunch en drinken inbegrepen en Extra aandacht voor verantwoorde voeding
  • Samenwerkingspartners: Basisschool