Veiligheid en ongevallen

Onze kinderopvanglocaties voeren een beleid waarbij kwaliteit van zorg, veiligheid en gezondheid voor de kinderen zoveel mogelijk gegarandeerd zijn. Leidend hierin is de Wet Kinderopvang, Besluit en Regeling Kwaliteit Kinderopvang en het Convenant Kwaliteit Kinderopvang.

In het document Veiligheid en ongevallen in de kinderopvang lees je meer over de volgende onderwerpen:

  • Oppervlakte van de ruimtes 
  • Fysieke veiligheid 
  • Ongevallen en EHBO